nova ambalaža

V I LJ A M O V K A

Garantovano prirodna rakija proizvedena od prvoklasne sorte kruške “viljamovke”. Proizvedena po zaštićenoj proizvođačkoj specifikaciji.

P R E P E Č E N I C A

Prepečenica je dvostruko destilirana rakija, pripremljena po tradicionalnom postupku, bakarne boje, bogatog mirisa i ukusa.

K a j s i j e v a č a

Rakija kajsijevača destilovana je iz zrelih fermentiranih kajsja najboljeg kvaliteta. Sočna, aromatična rakija prijatnog karakterističnog voćnog ukusa.

d u nj e v a č a

Rakija sveže i jake arome, destilovana je iz zrele fermentirane dunje. Punog trajnog ukusa i intezivnog mirisa.